Teatr Bagatela
Piotr Kubic
foto

Montaż dźwięku

11/02/2018, Piotr Kubic

Ciekawy był sposób pracy nad muzyką i dźwiękiem w spektaklu. Najczęstszy sposób pracy to odtwarzanie wybranych fragmentów muzycznych podczas prób z aktorami. Jednak rodzaj pracy reżysera Henryka Jacka Schoena jest inny, łączący styl pracy filmowej i teatralnej.

 

Muzyka jest dobierana nie podczas prób, lecz w studiu dźwiękowym. Do tej pracy konieczne jest nagranie wideo przebiegu spektaklu, zrealizowane podczas próby z aktorami. Takie nagranie nie wymaga kostiumów, oświetlenia scenicznego, najważniejsze, aby zachowany został rytm akcji i padających kwestii.

 

Reżyser, kompozytor, pracując w studiu dźwiękowym, mając przed sobą nagranie wideo, może eksperymentować, zmieniać motywy muzyczne, kształtować głośność, barwę. Może w ten sposób przetestować najróżniejsze rozwiązania nie angażując w tym czasie aktorów.

 

W pracy uczestniczy realizator dźwięku, który jednocześnie realizuje dźwięk podczas spektaklu. W ten sposób od początku zaznajamia się z materiałem dźwiękowym i jest lepiej przygotowany do pracy podczas prób. Edycja dokonywana jest w programie komputerowym, w którym, na poszczególnych ścieżkach, zostaje zapisana całość materiału dźwiękowe.

 

Realizator ma przegląd całego materiału dźwiękowego, łatwiej przychodzi mu modyfikowanie, zapisywanie kolejnych wersji, w końcu wersji ostatecznej. Ułatwione jest również przygotowanie nośnika do emisji – precyzyjne wyznaczenie punktów startu, kolejności plików, poziomów dźwięku.

Ten portal powstał dla każdego, kogo interesuje coś więcej, niż tylko efekt pracy artystów tworzących dane dzieło.

 

Stworzyliśmy go przede wszystkim po to, byście mogli przeczytać i usłyszeć głos twórców pracujących przy produkcjach teatralnych z całej Polski – od aktorki grającej pierwszoplanową rolę po inspicjentkę koordynującą pracę nad realizacją spektaklu i oświetleniowca, który czuwa nad grą świateł w przestawieniu.

 

 

Chcemy zaangażować uczestników i bezpośrednich świadków powstawania dzieła w relacjonowanie wydarzeń zza kulis, do których dotychczas mieli dostęp tylko nieliczni.

 

Dzięki opowieściom artystów będziemy mogli podejrzeć proces powstawania premiery oraz przyjrzeć się tajnikom ich pracy. Przybliżą nam oni proces produkcji spektaklu od pierwszej próby, aż po dzień premiery. Na portalu znajdą się również pierwsze recenzje widzów i dziennikarzy oraz refleksje artystów dotyczące zagranych przedstawień.